អ្នកបកប្រែ​ភាសា​ចិន​ចង​ក​សម្លាប់​ខ្លួន​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន sunwah តែ​សាច់ញាតិ​ថា​ជា​ករណី​ឃាតកម្ម ព្រោះ​មាន​ស្នាម​បែក​ក្បាល​និង​ហូរឈាម​ស្រោច​ខ្លួន នឹង​បាត់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទាំងអស់​ – CEN