ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង​ត្រូវបាន​អគ្គីភ័យ​ឆាបឆេះ ដោយសារ​ផ្ទុះ​កំប៉ុង​ហ្គាស – CEN