ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ប្រកាសថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ឡើងមក​តវ៉ា កាលពី​ថ្ងៃទី ១៧ គឺជា​អ្នក​ទន្ទ្រាន​ដី​រដ្ឋ​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN