ធ្លាប់​ចាក់​ថ្នាំ​បណ្ដាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ ត្រូវ​​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​អតីតមន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ម្នាក់ ដែល​ចុះ​ព្យាបាល និង​ចាក់​ថ្នាំ​ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​ – CEN