ពេជ្រ ស្រស់​៖ តុលាការ​ស្រុក​ខ្មែរ ចេះ​បត់បែន​កាត់ទោស​ចំពោះ​អ្នកទោស មាន​ជីវភាព​មាន​ស្តុកស្តម្ភ​គឺខុសពី​អ្នកទោស​មាន​ជីវភាព​ក្រីក្រ​ – CEN