តំណាង​ប្រជាពលរដ្ឋ ៤២ គ្រួសារ បន្ត​ស្នើសុំ​លោក​ចៅសង្កាត់​កោះរ៉ុង ឲ្យជួយ​អន្តរាគមន៍​វិវាទ​ដី​ធ្លី​ជាមួយ លោក​ឧកញ៉ា សុខ ប៊ុន ថា​បាន​ក្លែង​ឯកសារ​រំលោភ​ដីធ្លី​ពួកគាត់​! – CEN