ថ្នាក់ដឹកនាំ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រៀម​យក​ឆ្នេរ​អូរត្រេះ ដើម្បី​រៀបចំ​បុណ្យ​សមុទ្រ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN