រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន ៖ អភិរក្ស​ព្រៃឈើ​ឱ្យបាន​ល្អ នៅ​ព្រៃ​នៅ​តំបន់​ក្បាលឆាយ ដែលជា​ប្រភពទឹក​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ – CEN