កូន​ស្លាប់ និង​ឪពុក​រងរបួស​ធ្ងន់ ដោយសារ ត្រូវ​ម៉ូតូ​បុក​ – CEN