ពេទ្យ​ធ្មេញម្នាក់ ត្រូវបានឃាតករកាប់សម្លាប់ សង្ស័យ​អាចជារឿង​គំនុំឬ​អាចផ្តើមចេញពីស្នេហា​ត្រីកោណ​ – CEN