លោក​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ សម សាមួន ៖ ក្នុងឱកាស​បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ខេត្ត ក្រុង​ស្រុក ខណ្ឌ នាពេលខាងមុខ ពង្រឹង ទប់ស្កាត់ ក្រុម​ចលនា​ប្រឆាំង​ក្រៅច្បាប់ ការបង្ក​ចលាចល​នៅក្នុង​សង្គម – CEN