ព្រឹក​នេះ​, តំណាង​ពលរដ្ឋ ៨​សហគមន៍ ក្នុងចំណោម ១៣​សហគមន៍ ជួបជុំគ្នា​នៅ​មុខ​សាលាខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស្នើ​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត​ជួយ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ដីធ្លី​! – CEN