ជនសង្ស័យ ១០​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​លួច ឆក់ ១២​ករណី ត្រូវ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ​ – CEN