កុំ​ឲ្យ​បែក​គ្នា ឃាត់ខ្លួន​ទាំង​គូ ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនិង​គ្រឿងញៀន នៅ​ក្រុង​ក្រចេះ​ – CEN