ក្រោយ​មាន​រិះគន់ និង​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​បំភ្លឺ ករណី​បោះបង្គោល ក្នុង​ទឹកសមុទ្រ អភិបាល​ខេត្តកំពត បញ្ជា​ឲ្យ​មន្ដ្រី​ចុះទៅ​ស្រាវជ្រាវ​ហើយ តែ​មិនទាន់មាន​ចម្លើយ​ – CEN