ស្នើ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ ហ្វេ​ស​បុក​ឈ្មោះ Gro Angel យក​រូបសម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៅ​ប្រើប្រាស់ ហើយ​បាន​សរសេរ​រិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា – CEN