ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ស្បែក​ប្រេន​ល្បីៗ ជំរុញ​អោយ​លោក ត្រាំ បញ្ចប់សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ចិន​ – CEN