លោត​ឌី​ស្យុង​ទ័រ​ទ្វារ​ចរន្ត​តង់ស្យុង​ខ្ពស់ ២៣០​គីឡូ​វ៉ុល ពី​អនុ​ស្ថានីយ៍​តាកែវ (GS TK) បណ្ដាលឲ្យ​ដាច់​ភ្លើង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយចំនួន​ – CEN