ម្តាយ​ខ្យល់គ​ស្លាប់ កូនប្រុស​ជិះ​ម៉ូតូ​ដើម្បី​ទៅ​បួសមុខភ្លើង​ជូន​ដំណើរ​ម្តាយ ស្រាប់តែ​ត្រូវ​ឡាន​បុក​ពីក្រោយ​បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់ទៀត​ – CEN