កូន​ប្រុស​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន ហេី​យ​ជនរងគ្រោះ​ត្រូវបាន​គេ​គំរាម​សម្លាប់ បន្ទាប់ពី​ជនរងគ្រោះ​ងេី​បរេី​បំរាស់​ប្ដឹងលោកឧកញ៉ាយោធា លឹម ទាឡេង រំលោភ​ដី​ – CEN