ក្រសួង​រ៉ែ​ថាមពល និង​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ចូល​បំភ្លឺ​នៅ​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​ – CEN