សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​ប្រារព្ធ​ខួប​លើក​ទី​៧០​ឆ្នាំ ដែល​អាណានិគម​បារាំង​បាន​កាត់​ទឹកដី ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ឲ្យ​វៀតណាម​ – CEN