ព្រះមហាក្សត្រ ស្តេច​យាង​ទៅ​បារាំង អបអរសាទរ​ខួប ២៥​ឆ្នាំ អា​យ ស៊ី ស៊ី អង្គរ​ – CEN