រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រ៉ែ គ្មាន​សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ទ្រី ភាព ធ្វើ​ការសម្អាត ច្រាំងទន្លេ​ទេ​ – CEN