ចម្លែក​អស្ចារ្យ ពេលដែល​គេ​ប្រើ​ឆ្កែ​លោតឆ័ត្រ ដើម្បី​សង្គ្រោះ​…​ដំរី​ – CEN