សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការ​តម្លើង​ប្រាក់ខែ គឺ​នឹង​តម្លើង​នៅ​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN