ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល ឆ្លេី​យ​មិនចំ​សំណួរ និង​ច្រាន​សំណួរ​ចោល ពេល​លោក វិ​ល្លាម​ចោទសួរ​ – CEN