ដាក់​ផែនការ​ការពារ​សន្តិសុខ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ក្នុង​ឱកាស​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​,​ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ​អាណត្តិ​ទី​៣ – CEN