សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ​ឃាត់​ជ្រូក​ចំនួន​ ៣៧ ​ក្បាល ​សង្ស័យ​ថា​នាំចូល​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN