គ្រឿងញៀន​ គឺជា​ថ្នាំ​ម្យ៉ាង​ដែល​អ្នកប្រើប្រាស់​ហើយ​បាត់​បង់អ​នា​គត​និង​ក្តី​ស្រមៃ​របស់ខ្លួន​ដែល​ចង់បាន​ ដូច្នេះ​ត្រូវតែ​ចៀសវាង​ – CEN