ប្រតិភូ​ធុរជន​ចិន គ្រោង​វិនិយោគ​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ឃ្លាំង​ស្តុក និង​ឡ​សម្ងួ​តស្រូវ​-​អង្ករ​នៅ​កម្ពុជា – CEN