ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ជួយ​កសាង​​ឧទ្យាន​ថាមពល​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ កម្លាំង ១០០ មេហ្គា​វ៉ាត់ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN