កូន​ឈើ​ប្រមាណ ​៣ ​ម៉ឺន​ដើម ​ត្រូវបាន​ដាំ​ក្នុង​ឧទ្យាន​អង្គរ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN