ជនជាតិ​អាថ៌កំបាំង ៖ ផឹក “​ភ្លើង​ខៀវ​” ដើម្បី​បណ្តេញ​ខ្មោច​បិសាច និង​បាបកម្ម​ពី​ក្នុង​ខ្លួន​ – CEN