រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចុះ​មក​បិទ​អាជីវកម្ម​មជ្ឍមណ្ឌល​កម្សាន្ត​ជី​នទីង នៅលើ​កោះរ៉ុង​សន្លឹម​ជាថ្មីទៀត​! – CEN