ចៅក្រម​បញ្ជា​ឲ្យ​អារ​ក​មាន់​ជល់​៩២​ក្បាល បង្ក្រាប​នៅ​ឃុំ​អរិយ​ក្សត្រ​របស់​ឈ្មោះ ថៃ ផានី​ – CEN