ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជា-ថៃ ស្ទឹងបត់ នឹងបម្រើតែសេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញតែប៉ុណ្ណោះ – CEN