ក្រសួង​ធនធានទឹក ៖ បាតុភូត​ផ្គរ​រន្ទះ​និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​នៅតែ​បន្ត​គំរាមកំហែង ខណៈ​ភ្លៀង​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់ – CEN