ក្រាល​បេតុង​ជ្រាប​ទឹក នៅ​ផ្លូវ​ប្រសព្វ​តំបន់​ផ្សារ​រាត្រី Pub Street ស្រូបយក​ទឹក​ពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំងៗ – CEN