ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​បញ្ជូន​ទ័ព​បន្ថែម​ទៅ​ម​ជ្ឍិ​ម​បូព៌ា ដើម្បី​ទប់ទល់​ការគំរាមកំហែង​របស់​អុីរ៉ង់ – CEN