វីដេអូ​ដោយ​ប្រើ AR effect បង្កើតឡើង​ដោយ​ហ្វេ​នៗ​ចូលរួម​លេង​ហ្គេម​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ Roar and Win បាន​ចាក់ផ្សាយ​នៅលើ Screen ទូរទស្សន៍​ដ៏​ធំ​ក្នុង​កីឡដ្ឋាន Chelsea – CEN