កូន​មាសម្ដាយ​ចង់​ក្លាយជា​”​អង្គ​លី​មា ២០១៩”​ទាញ​កាំបិត​ដេញ​កាប់​ព្រះ​រស់​រត់​ពេញ​ភូមិ ត្រូវ​កម្លាំង​នគរបាល​ស្រុក​សំរោង​ទង ឃាត់ខ្លួន – CEN