គ្រោះថ្នាក់​ដ៏​កម្រ​រវាង​ក្របី​មួយ​ក្បាល និង​រថយន្ត​ទំនើប ២​គ្រឿង​ – CEN