បាតុភូត​ធម្មជាតិ​រន្ទះ​បាញ់ បណ្ដាលឱ្យ​ស្លាប់​មនុស្ស​ចំនួន ០២​នាក់​ – CEN