ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់​ដេក​ស្លាប់​សង្ស័យ​ជម្ងឺ​គាំងបេះដូង ផ្អើល​អ្នកស្រុក​ស្វាយទាប​ – CEN