ករណី​បោះបង្គោល​ចូល​សមុទ្រ​នៅ​ខេត្តកំពត អភិបាលខេត្ត​ថា ជា​ដី​ស្របច្បាប់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN