បុរស​ជប៉ុន​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅលើ​យន្តហោះ ដោយសារ​លេបថ្នាំ​កូកាអុីន​អស់​ជិត ២៥០​កញ្ចប់​ – CEN