វាយប្រហារ​ដោយ​កាំបិត​នៅ​ជប៉ុន បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ និង​របួស​ជិត ២០​នាក់​ – CEN