ឯកសារ​ចំនួន​ពីរ តម្លៃ​ជាង​៥០០​លាន​យេន នឹង​ត្រូវ​ចុះហត្ថលេខា ក្នុង​ដំណើ​ទស្សនកិច្ច​ការងារ​របស់សម្ដេច​តេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទៅកាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN