តុលា​ការចេញ​ដីកាឃុំខ្លួន​ម្ដាយកូន ដែល​បាន​ព្រួត​គ្នា​សម្លាប់​ប្ដី ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN